Ügyintézés
Hungarian Croatian English German Russian

Zalakaros, Zalamerenye és Zalaszabar önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a Mötv. 85. §-ban foglalt felhatalmazással élve  Közös Önkormányzati Hivatalt alapítanak és tartanak fenn Zalakaros székhellyel  2013. január 01. napjától.

A Hivatal elnevezése: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.

 A közös önkormányzati hivatal kirendeltséget működtet településünkön az önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő intézésére és ügyfélszolgálat biztosítására 2 fő ügyintézővel.

A Közös Önkormányzati Hivatal a székhelyen és a kirendeltségen is egységes ügyfélfogadási rend szerint fogadja ügyfeleit. A hivatal elérhetősége nem változott.

 

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8,00 - 12,00 óra

                         12,30 - 14,00 óra

Kedd: 8,00 - 12,00 óra

                        Szerda: 8,00 - 12,00 óra

                        12,30 - 14,00 óra

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Pénteken:8,00-12,00 óraZalakaros Közös  Önkormányzati Hivatal jegyzője fogadóórát tart a Hivatal Zalaszabari Kirendeltségén.

Az ügyfélfogadás ideje:

minden hónap első szerda

9,30 - 12,00  óráig


Tekintettel arra, hogy a korábbinál kevesebb ügyintéző látja el a feladatot az ügyintézés hatékonysága érdekében kérem szíveskedjenek betartani az ügyfélfogadási rendet.

 További jelentős változás, hogy 2013. január l-jével álltak fel a járási hivatalok, melyek a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként működnek majd. A járási hivatalhoz átkerülnek az okmányirodák, amelyek végzik a személyi adat- lakcímnyilvántartást, útlevél-igazgatást,közlekedés-igazgatást (személyigazolvány, lakcímigazolvány, jogosítvány, útlevél intézése).

A járási hivatalokhoz tartoznak az alábbi szakigazgatási szervek is: gyámhivatalok, munkaügyi kirendeltségek, népegészségügyi intézetek,állategészségügyi-ésélelmiszerellenőrző hivatalok, körzeti földhivatalok.

 A járási hivatalok kizárólag államigazgatási ügyeket vesznek át, önkormányzati feladatokat nem. Olyan államigazgatási ügyek maradnak a jegyzőnél, amelyekben a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben nem országosan egységes a szabályozás, hanemmérlegelési lehetőség is van.

 A járási hivatalok mellett járási kirendeltségek (Zalakaros) és járási ügysegédek is működnek majd.

Ezen felül az egyablakos ügyfélszolgálatok is kiépítésre kerülnek minden járási központban.

 

Járáshoz kerülő államigazgatási ügyek

-népességnyilvántartás, lakcímnyilvántartás

-hadigondozás

-szociális ügyek ( időskorúak járadéka, alanyi jogon járó ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)

-menedékjog

-gyámügyek ( védelembevétel, igazolatlan iskolai hiányzással kapcsolatos feladatok, gyermekek ideiglenes elhelyezése, gyermekek családi jogállásának rendezése )

-kommunális igazgatás (temető engedélyezés)

-szabálysértési ügyek.

 

Jegyzőnél vagy képviselő-testületnél maradó államigazgatási ügyek

- helyi adóigazgatás

- szociális ügyek ( foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szoc.segély, lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, átmeneti segély, temetési segély)

- gyermekvédelem ( rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás)

- hagyatéki eljárás

- ipar- és kereskedelmi igazgatás

- birtokvédelem

- katasztrófavédelem

- anyakönyv, állampolgársági ügyek

 

Az alábbi ügyekben lesz hatásköre a járási hivatalnak és a jegyzőnek is:

-állategészségügyi feladatok, földművelésügy (jegyzőnél marad pl:: méhállományok nyilvántartása, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, földvételi, bérleti ajánlat kifüggesztése, károsítók elleni védekezés, közterületen fás szárú növények védelme - környezet-és természetvédelem,

- közlekedésigazgatás, hírközlés

Településünkön a hivatal épületében egy fő ügysegéd fogja ellátni a járási hatásköröket, aki heti 1 napon tart ügyfélfogadást a lakosság részére.

A járási ügysegéd fogadóórája Zalaszabarban:

Csütörtök  8,30 - 11,30 óra

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.